За помощта при учене/подготвяне на учениците (у дома).

Много търпение, много време и постоянство безспорно са необходими. Хубаво е да се изгради система на учене, да се направи в подходящото време също е много важно, да се започне от по-лесните предмети, да има почивки но кратки… Как се създава система на учене. Може би собствения опит(на родителя) е добър помощник Аз учех с учител (в лицето на майка ми) започвахме от лесното към трудното…. От познато към непознатото това са основни принципи на педагогиката. Минаваме леките предмети, те обикновено не отнемат кой знае колко време и бързо пристъпвахме към по-трудните(лесни и трудни пак е доста относително и нееднозначно).

Например да вземем български език. Винаги учех с тетрадката за работа в клас. Започвам от това което сме писали в тетрадката, след това прочитам в учебника и следя в тетрадката подточките от същата точка. Общо взето се следва плана от тетрадката. Накрая преди домашната и въпросите в края на урока.

Ако е математика- по същия начин почти… отново с тетрадката за работа в клас. Първа точка, учебника, задачи…втора точка, учебника, задачи… Пререшавах понякога същите задачи, които сме вземали в час или други но леки, като така затвърдявах правилата от урока. След това домашната.

Някой разказвателен- Преглеждах набързо стария урок и преминавах към новия първо тетрадката за работа в клас- 1 точка. След това от учебника, прочитам първа точка един два пъти, разказвам, ако има нещо неясно отново и когато съм я научила преминавам към следващите по същия начин. Въпросите след урока най-накрая. Караше ме да прочета веднъж и урока, който предстои да бъде взет.

Учеше ме да уча още в клас… да задавам въпроси по новия материал докато ни го преподаваха и да внимавам разбира се, защото така сама се улеснявах вкъщи при подготовката.

 

Относно системата на учене... има варинанти в които се започва от най-трудния и се преминава към по-леките предмети. Лично аз мисля, че ако се започне от по-леките предмети, мозъка има време да се настрои един вид и да заработи. Помня, че когато правехме контролни винаги започвах от най-лесните задачи и преминавах към по-трудните. Имах съученици, които си решаваха първо най-трудните задачи и понякога се случваше така, че не има е достигнало време за първите, които са били пропуснати поради това, че са лесни.
Самата учебна програма така е построена от по-леките към по-трудните. Като първи час в програмата обикновено фигурират: език, природо, история/ човек и общество, география. Вторите часове са вече математика, български(двойните часове) химия и физика. Следват физ. култура, музика... за да почине мозъка.
Може би системата за учене ще се изгради най- добре наблюдавайки конкретното дете. Някои ще искат да започнат с по-приятните, други с лесните, трети пък с трудните.
Помня, че по когато се подготвях по биология винаги рисувах- клетки, мембрани, ядра- така ми беше по-лесно и интересно.