ДЕЦАТА И ПАРИТЕ

 

 

Едно мнение, по въпроса за парите и децата, което четох преди време твърдеше, че финансовата дисциплина у децата трябва да е започнала и достигнала известен ръст до седмата година. По това време в живота на детето имало голяма промяна и било важно то да е запознато с парите. Прекарвайки повече време извън дома и без родителите си то само ще трябва да разполага с джобните а ако в този момент среща и за пръв път парите (поради ограничения да кажем) е възможно д ане ги разпределя разумно или по предназначение. Звучи ми много логично.

Но кога точно да започнем уроците, в годините преди училище ми се вижда твърде рано а става ясно, че е късно в първи клас. Може би истината е някъде посредата. „На разходка, до магазина…докато сме заедно, бавно и постепенно да участва в купуването”, по-късно и да се осигурява малка сума с цел да се разбере как ще бъде изхарчена, защото според мен да се възпита отношение към парите трябва да има и сблъсък с тях, сухите тренировки не ще бележат успехи. „Децата трябва да знаят, че парите се печелят като се работи за тях, че те не са постоянна величина, да правят разлика между нужди и желания и лишение и пестене.” За мен лично това е изключително трудна задача. . Правилното отношение към парите е изключително ценно умение и една от основните точки във възпитанието. Разговорите по темата дават известна представа за това защо мама и тати ходят на работа, какво можем д акупим с определена сума пари…

И съвсем естествено идва момента с личните пари и как да се сдобие детето с лично негови пари. Аз се сещам за два варианта, да пести от джобните( но пък нали във възрастта до първи клас не им трябват) друг вариант е да си „изкарва” само. Но пък как може едно дете на 5-7г да изкарва само пари? Метода със заплащане за някои домакински работи не печели особено възхищение поради опасност от създаване на погрешна представа, че всяко негово задължение трябва да се възнагради. Или поне ако на този етап нещо не влиза в задълженията му то във следващия може да е. Доста е объркващо не мислите ли? Мнения- най различни… Едните- „не им давайте пари, не им трябват”… Другите: „от рано трябвало да се зпознаят с тях” Последно?